OPLYSNINGSPLIGT OM PERSONDATA TIL KUNDER

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Sebberup VVS A/S, CVR: 19945731.

Sebberup VVS A/S er såkaldt dataansvarlig. Vores kontaktoplysninger er: 

Sebberup VVS A/S    
Mosegade 2B    
8722 Hedensted

Tlf: 75 89 28 88    Mail: sebberup@gmail.com

Som følge af din aftale med Sebberup VVS A/S accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt: 

1.    Generelt
2.    Personoplysninger
2.1  Hvad er personoplysninger
2.2  Hvor længe opbevarer vi personoplysninger
2.3  Hvad bruger vi personoplysninger til
2.4  Retten til indsigt i dine personoplysninger
2.5  Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.6  Retten til sletning af dine personoplysninger
2.7  Beskyttelse af personoplysninger
2.8  Ændring i behandlingen af personoplysninger
3.    Kontakt

1.    Generelt

Gennem din aftale med Sebberup VVS A/S indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU`s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger. 

2.    Personoplysninger

2.1  Hvad er personoplysninger?

Sebberup VVS A/S beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Sebberup VVS A/S. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedr. aktie- og eller anpartsselskabs navn, adresse mv. vedrører ikke fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen. 

Der personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt hos os. 

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT -system.

2.2  Hvor længer opbevarer i personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Sebberup VVS A/S består. 

Når du køber en service hos Sebberup VVS A/S, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er leveret og betalt.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT -system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Sebberup VVS A/S  i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke ifølge bogføringsloven er forpligtet til at opbevare oplysninger, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet. 

2.3  Hvad bruger vi personopylsninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Sebberup VVS A/S og fremsendelse af faktura. 

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen. 

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Seberup VVS A/S  (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. 

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger. 

2.4  Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos Sebberup VVS A/S ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Sebberup VVS A/S  (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. 

2.5  Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Sebberup VVS A/S uden unødig forsinkelse. 

2.6  Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Sebberup VVS A/S uden unødig forsinkelse, hvis Sebberup VVS A/S ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger. 

Bemærk venligst, at såfremt Sebberup VVS A/S i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7  Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Sebberup VVS A/S IT system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8  Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

3.    Kontakt

Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, som er registreret hos Sebberup VVS A/S, skal du rette henvendelse til Sebberup VVS A/S på e-mail: sebberup@gmail.com

Er der registeret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registeret om dig. 

Hvis du ønsker at klage over Sebberup VVS A/S behandling af dine personoplysninger kan dette ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Med venlig hilsen

Sebberup VVS A/S
Mosegade 2B
8722 Hedensted